Chirurgia Plastyczna Polanica-Zdrój

Please specify image url

dr n.med. Ireneusz Siewiera

 Specjalista chirurgii plastyczej

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Staż podyplomowy odbył w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, następnie rozpoczął studia doktoranckie w Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. W 2007 roku obronił rozprawę doktorską na temat  oceny skuteczności leczenia znamion naczyniowych przy użyciu lasera KTP. Pracował  w oddziale chirurgii ogólnej w Kłodzku. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii plastycznej odbywał w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Łodzi oraz  w Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. Obecnie pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinice i Oddziale Chirurgii Plastycznej  Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych oraz wielu wystąpień zjazdowych. Aktywnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w sympozjach, konferencjach i kursach z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. W trakcie kilkunastoletniej pracy wykonał szereg zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej, mikrochirurgii, chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej  i Mikronaczyniowej  Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Ireneusz Siewiera