Chirurgia Plastyczna Polanica-Zdrój

Please specify image url

dr n. med. Dariusz Rychlik

Specjalista chirurgii plastycznej

Specjalista chirurgii ogólnej

Certyfikaty i szkolenia

Nasz zespół

Please specify image url

Izabela Polowczyk

specjalista anestozjolog

Please specify image url

Maciej Starzyk

specjalista ortopeda-traumatolog zobacz więcej…

Please specify image url

mgr Agnieszka Bereda

specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego

i intensywnej terapii

Please specify image url

Danuta Tomasiewicz

pielęgniarka operacyjna

 

Please specify image url

lek.med Henryk Szlemp

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Please specify image url

Agnieszka Bijak

pielęgniarka dyplomowana

 

Please specify image url

lek.med Wojciech Rębisz

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Please specify image url

Zdzisława Buda

pielęgniarka anestezjologiczna

 

Please specify image url

lek.med. Iwona Rychlik

specjalista chorób wewnętrznych

Please specify image url

Karolina Rudkowska

sekretarka medyczna

 

Please specify image url

mgr farmacji Kamil Faruga

Kierownik Działu Farmacji

Please specify image url

Wiktor Bukowski

dyplomowany fizykoterapeuta