Chirurgia Plastyczna Polanica-Zdrój

Please specify image url

dr n. med. Dariusz Rychlik

Specjalista chirurgii plastycznej

Specjalista chirurgii ogólnej

Witam Państwa serdecznie

Chciałbym przedstawić swoją osobę. Jestem absolwentem Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia na wydziale lekarskim ukończyłem w roku 1992 roku. W czasie swojej działalności chirurgicznej osiągnąłem tytuł specjalisty chirurgii ogólnej oraz specjalisty chirurgii plastycznej. Wynikiem mojej wieloletniej pracy naukowej jest rozprawa doktorska podejmująca temat leczenia chirurgicznego dzieci z wadą rozszczepową twarzy, po obronie której, otrzymałem tytuł doktora nauk medycznych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem w najstarszym w Polsce Szpitalu Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. Prowadzone obserwacje i badania naukowe publikuję w licznych chirurgicznych pismach specjalistcznych i przedstawiam na konferencjach naukowych. Chirurgia plastyczna będąca połączeniem chirurgii i sztuki, jest spełnieniem moich marzeń zawodowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej , Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Zdobyta wiedza, doświadczenie oraz pasja zawodowa, dają mi możliwość wykonywania operacji plastycznych, które przeprowadzam w swojej prywatnej Klinice Chirurgii Plastycznej w Szczytnej, położonej u podnóża Parku Narodowego Gór Stołowych, w bliskim sąsiedztwie Dusznik Zdroju i Polanicy Zdroju.

Dariusz Rychlik

Nasz zespół

Please specify image url

Izabela Polowczyk

specjalista anestozjolog

Please specify image url

Maciej Starzyk

specjalista ortopeda-traumatolog zobacz więcej…

Please specify image url

mgr Agnieszka Bereda

specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego

i intensywnej terapii

Please specify image url

Danuta Tomasiewicz

pielęgniarka operacyjna

 

Please specify image url

lek.med Henryk Szlemp

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Please specify image url

Agnieszka Bijak

pielęgniarka dyplomowana

 

Please specify image url

lek.med Wojciech Rębisz

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Please specify image url

Zdzisława Buda

pielęgniarka anestezjologiczna

 

Please specify image url

lek.med. Iwona Rychlik

specjalista chorób wewnętrznych

Please specify image url

Karolina Rudkowska

sekretarka medyczna

 

Please specify image url

mgr farmacji Kamil Faruga

Kierownik Działu Farmacji

Please specify image url

Wiktor Bukowski

dyplomowany fizykoterapeuta