Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych
1. W „Chirplast” Spółka Jawna został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD).
2. Osobą pełniącą funkcję IOD jest Pan Andrzej Kręcichwost.
3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:
– przetwarzaniem danych osobowych,
– oraz z wykonywaniem praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
– adres poczty elektronicznej: biuro@dbi-consulting.pl
– adres do korespondencji:
Andrzej Kręcichwost
Inspektor ochrony danych
„Chirplast” Spółka Jawna, ul. Szpitalna 1, 57 – 330 Szczytna

Klauzule informacyjne:
Klauzula informacyjna dla pacjentów
Klauzula informacyjna dla oferentów i kontrahentów
Klauzula informacyjna do celów prowadzenia rekrutacji
Klauzula informacyjna dla pracowników

Zasady realizacji postępowania w zakresie ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą w „Chirplast” Spółka Jawna. Dokument do pobrania w pdf.