OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

 • Rozszczep wargi i podniebienia jest najczęściej występującą anomalią rozwojową twarzoczaszki.
 • Do powstania jej dochodzi w okresie wczesnej embriogenezy w wyniku zaburzeń różnicowania listków zarodkowych, a przyczyną wystąpienia są czynniki genetyczne i środowiskowe.
 • Najbardziej nasiloną postacią wady jest całkowity rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia, jedno – lub obustronny, któremu towarzyszą zaburzenia funkcji oddychania, ssania, połykania, żucia, słuchu i mowy.
 • Leczenie polega na chirurgicznym zespoleniu dotkniętych wadą struktur anatomicznych ( zabiegi pierwotne)oraz ich formowaniu w celu uzyskania prawidłowego wyglądu, warunków zgryzowych i mowy.
 • W okresie przedszkolnym i szkolnym wykonywane są tak zwane wtórne zabiegi korekcyjne wargi, wyrostka zębodołowego szczęki, nosa i podniebienia.

Wtórne zabiegi korekcyjne:

 • Korekcja zniekształceń porozszczepowych wargi
 • Korekcja zniekształceń porozszczepowych nosa

Kwalifikacja do zabiegu:

 • Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia zabiegu jest dobry ogólny stan zdrowia, prawidłowe wyniki podstawowych badań laboratoryjnych.

Przygotowanie do zabiegu:

 • Na dwa tygodnie przed planowanym zabiegiem nie należy przyjmować leków pochodnych kwasu acetylosalicylowego (Polopiryna, Aspiryna), powodujących zwiększenie krwawienia podczas zabiegu.
 • Zabieg nie może być wykonany u kobiet w trakcie miesiączki lub tuż przed jej wystąpieniem
 • Wymagane do operacji badania laboratoryjne to: morfologia krwi, APTT, PT, INR

 

Chirurgia Plastyczna Polanica-Zdrój

Please specify image url

dr n. med. Dariusz Rychlik

 • Specjalista Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • Specjalista Chirurgii Ogólnej