CHIRURGIA PLASTYCZNA

  • Resekcja zmian powłok ciała  wymagająca wykonania plastyk płatowych

 

Oddział Chirurgii Jednego Dnia NFZ

Please specify image url

Konsultacje kwalifikacyjne